7/1/2020
1.Αποθηκάριος-Οδηγός 2.Στέλεχος πωλήσεων b2b 3.Άτομο για το τμήμα λογιστηρίου 
Timeout : 20 min